Parkering

På Vänerparken finns parkering som är till för både för områdets besökare och anställda. Alla fordon måste parkeras på markerade platser. Cyklar ska parkeras i de cykelställ som finns utplacerade på området och motorcyklar och bilar ska parkeras på markerade parkeringsplatser.
Alla fordon måste betala för sin parkering, och detta kan göras i EasyPark app eller i P-automaterna på området.

Securitas sköter bevakningen och driften av parkeringen på området.
Har ni frågor angående parkering kan ni kontakta info@vanerparken.se på Vänerparken Förvaltning eller direkt vända er till Securitas på telefonnummer 0771-767000

Avgift måndag-fredag kl. 07:00-17:00. Maxtid 6 timmar.