Vänerparken Förvaltning

Sedan 2017 ägs Vänerparken Förvaltning KB av Intea Fastigheter AB, ett företag som bildades 2015 och är inriktat på ett långsiktigt och aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur.
Vänerparken är en stadsdel med generösa grönområden i centrala Vänersborg. Det ligger alldeles vid Vänern och Vänersborgs gamla hamninlopp med resecentrum för anslutning till buss, tåg och flyg som närmsta granne. Här hittar du en attraktiv kombination av kontor för många olika typer av företag, en välbesökt Gästhamn med butik, Restaurang, Förskola, Grundskola och Vårdcentrum. Här finns även en av Sveriges största friskvårdskedjor och ett Äventyrsbad. Vänerparken är ett fönster till Vänersborg, en mötesplats för hela regionen där människor arbetar, bor, lever, rehabiliterar och roar sig.

Kontakta oss

Telefon
0521-652 10

Allmänna frågor
info@vanerparken.se

Besöksadress
Vänerparken 3
462 35 Vänersborg

Faktureringsuppgifter

Vänerparken Förvaltning KB
FE1001-171 Scancloud
831 90 Östersund
Gln: 7369696468482
vanerparkenforvaltning@pdf.scancloud.se
Org.nr: 969646-8488

Vänerparken Utveckling KB
FE1001-172 Scancloud
831 90 Östersund
Gln: 7369696465344
vanerparkenutveckling@pdf.scancloud.se
Org.nr: 969646-5344

Intea Haren AB
FE1001-173 Scancloud
831 90 Östersund
Gln: 7365569626355
intea-haren@pdf.scancloud.se
Org.nr: 556962-6350