Intea

Intea grundades hösten 2015 med syftet att investera i och förvalta social infrastruktur. Med detta avses fastigheter av hög kvalitet med offentligt hyrda och gärna specialanpassade samhällsfunktioner där hyresförhållandena är långvariga.

Investerarna i Intea består av svenskt institutionellt kapital med långt ägarperspektiv. Dessa är framförallt pensionsstiftelser och statliga forskningsstiftelser med höga krav på en trygg och säker avkastning. Detta innebär att bolaget drivs med ett starkt fokus på att minimera risker i alla led och att kraven på etiskt företagande är höga. Då samhällsfunktioner behövs över hela landet är fastigheternas geografiska läge av mindre betydelse. Hyresgästerna är offentliga och består bland andra av statliga verk, myndigheter och andra offentliga institutioner. Vår målsättning är att minst 90 procent av hyresintäkterna ska komma från offentliga hyresgäster.