Hitta på området

Idag hyr ca 40 olika verksamheter lokaler på Vänerparken, merparten utgörs av offentlig verksamhet. Nedan finner du en karta över området och adresser till våra hyresgäster.

Våra hyresgästerAdress
3Stads El & Automation AB3
Alternativ telefoni21
Arbetslivsresurs15
Aspera1
Audionommottagning21
Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning19
Daglig verksamhet19
Dövteam21
Fouu-centrum Fyrbodal15
Förvaltningen för kulturutveckling13
Habilitering19
Hushållningssällskapet13
Hörselteam21
Kiwa Inspecta9
Kommunrehab Service17
Kunskapsförbundet Väst5
Kunskapsförbundet Väst, förbundskontor19
Mötesplats Vänersborg5
Nordic Wellness1
Närhälsan Vänerparken Barnavårdcentral19
Närhälsan Vänerparken Rehabmottagning19
Närhälsan Vänerparken Vårdcentral21
Regionservice15, 19
Restaurang Vänerparken1
Syncentral21
Tolk, Habilitering och Hälsa21
Varmbad9
Vattenpalatset1
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning19
Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst5
Vänerparken Förvaltning3
Vänerparkens förskola23, 25
Vänerparkens skola11
Vänersborgs Gästhamn och Marina AB12

Parkering

På Vänerparken finns parkering som är till för både för områdets besökare och anställda. Alla fordon måste parkeras på markerade platser. Cyklar ska parkeras i de cykelställ som finns utplacerade på området och motorcyklar och bilar ska parkeras på markerade parkeringsplatser.
Alla fordon måste betala för sin parkering, och detta kan göras i EasyPark app eller i P-automaterna på området.

Securitas sköter bevakningen och driften av parkeringen på området.
Har ni frågor angående parkering kan ni kontakta info@vanerparken.se på Vänerparken Förvaltning eller vända er direkt till Securitas på telefonnummer 0771-767000

Avgift måndag-fredag kl. 07:00-17:00. Maxtid 6 timmar.