På gång just nu

Hitta på området

Om oss

Hållbart företagande

Intea Fastigheter AB äger även Vänerskolan. Skolan är en av fem statligt regionala specialskolor. Den vänder sig till barn och ungdomar som har en hörselnedsättning eller som är döva. Man lägger stor vikt vid akustisk miljö och funktionell hörteknik. I anslutning till skolan finns även en förskola för barn 2–6 år och en fritidsverksamhet för äldre döva barn.

På gång just nu

Polstjärnepriset 2021

Finalen i Polstjärnepriset, en tävling som möjliggör för unga talanger att utvecklas inom klassisk musik, avgjordes den 29 maj. Intea…

Tvätt av fasad.

På onsdag 20/5 kommer vi att börja tvätta fasader. Arbetet berör inte hela Vänerparken utan bara vissa ställen där vi…