Hållbarhet och företagande

Vad är Green Building?

Green Building riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

I Sverige har Green Building blivit ett starkt varumärke för energibesparing.

Här på Vänerparken har vi Green Building-certifierat alla våra fastigheter. Vi redovisar och inrapporterar varje år vår energianvändning och verksamhet för att visa att vi lever upp till de krav som certifieringen kräver.

Energicentralen

I början på 2000-talet fastställdes en vision för området - Vänerparken skulle bli en klimatsmart och även ekonomismart del av staden. De mål som sattes upp resulterade i att en klimatsmart energiproduktionsanläggning togs i drift under augusti 2011.

Minskade utsläpp

Effekten är både minskade energikostnader och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Tidigare leveranser av fjärrvärme innebar att 177 ton CO2/år släpptes ut över Vänersborg. Den nya energilösningen har reducerat dessa utsläpp till cirka 2 ton CO2/år. De minskade kostnaderna för Vänerparken är en direkt effekt av anpassningarna och uppgår till cirka 500 000 kr/år.

82 borrhål

Energicentralen, som producerar värme, kyla och tappvarmvatten till de 11 fastigheterna (ca 45 000 kvm), är byggd runt ett helintegrerat energisystem som hämtar Naturenergi från ett marklager med 82 stycken borrhål (225 meter djupa). Det är den solenergi som värmer upp vatten i marken som tas tillvara. Temperaturen i marken ligger på nio grader året runt och efter att jordvärmepumpar hämtat upp vattnet sker den slutliga temperaturanpassningen, i de energimaskiner där värme och kyla produceras, under tryck och sedan distribueras till fastigheterna.

Sortering

Vi har ett väl utbyggt sorteringssystem på Vänerparken. Syftet är att underlätta vår avfallshantering samt att gynna miljön. Så därav är det viktigt att du sorterar rätt.

I återvinningsrummet finns skyltar hur olika typer av avfall ska sorteras. Vi har särskild återvinning av papper, ofärgat glas, färgat glas, wellpapp/förpackning, plast, metall, elavfall, lampor, lågenergilampor och batterier.

  • Grovavfall och farligt avfall lämnar du vid Återvinningscentralen på Holmängen (hitta dit, klicka här).
  • Överblivna kläder kan du med fördel lämna till insamlingsorganisationer eller till Wargön Innovation för återbruk, se länk.
  • Överblivna läkemedel lämnar du till apoteket.

Ordning och reda i återvinningsrummet

Var noga att sortera avfallet rätt. Ju renare fraktioner, desto lättare för miljöföretagen att återvinna. Felsorterat avfall skapar även lätt oreda i miljörummet. 
Om du anlitar hantverkare, måste du ansvara för att grovavfallet körs till återvinningscentral.
När du flyttar in/ut, kör bort flyttkartonger och annat avfall på egen hand. Det blir för fullt i miljörummet.