Vad är Green Building?

Green Building riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

I Sverige har Green Building blivit ett starkt varumärke för energibesparing.

Här på Vänerparken har vi Green Building-certifierat alla våra fastigheter. Vi redovisar och inrapporterar varje år vår energianvändning och verksamhet för att visa att vi lever upp till de krav som certifieringen kräver.