Vi bygger om…

Vi kommer nu att påbörja en ombyggnation av vår entré på Vänerparken 19.   

Under sommaren påbörjar vi ett arbete för att bygga om entrén på Vänerparken 19.  Vi startar upp vissa arbeten inomhus redan nu innan semestrarna och  v.33  fortsätter vi med mark och byggarbeten utomhus. Entrén kommer då att vara avstängd en tid och flödet för in och utpassering behöver ledas om till andra entréer.  Hänvisningar kommer att finnas på plats. Arbetet beräknas vara färdigställt i höst.