-Vi har 82 borrhål där varje hål är 230 m djupt...

Energicentralen

I början på 2000-talet fastställdes en vision för området - Vänerparken skulle bli en klimatsmart och även ekonomismart del av staden. De mål som sattes upp resulterade i att en klimatsmart energiproduktionsanläggning togs i drift under augusti 2011.

Minskade utsläpp

Effekten är både minskade energikostnader och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Tidigare leveranser av fjärrvärme innebar att 177 ton CO2/år släpptes ut över Vänersborg. Den nya energilösningen har reducerat dessa utsläpp till cirka 2 ton CO2/år. De minskade kostnaderna för Vänerparken är en direkt effekt av anpassningarna och uppgår till cirka 500 000 kr/år.

82 borrhål

Energicentralen, som producerar värme, kyla och tappvarmvatten till de 11 fastigheterna (ca 45 000 kvm), är byggd runt ett helintegrerat energisystem som hämtar Naturenergi från ett marklager med 82 stycken borrhål (225 meter djupa). Det är den solenergi som värmer upp vatten i marken som tas tillvara. Temperaturen i marken ligger på nio grader året runt och efter att jordvärmepumpar hämtat upp vattnet sker den slutliga temperaturanpassningen, i de energimaskiner där värme och kyla produceras, under tryck och sedan distribueras till fastigheterna.