Sortering

Vi har ett väl utbyggt sorteringssystem på Vänerparken. Syftet är att underlätta vår avfallshantering samt att gynna miljön. Så därav är det viktigt att du sorterar rätt.

I återvinningsrummet finns skyltar hur olika typer av avfall ska sorteras. Vi har särskild återvinning av papper, ofärgat glas, färgat glas, wellpapp/förpackning, plast, metall, elavfall, lampor, lågenergilampor och batterier.

  • Grovavfall och farligt avfall lämnar du vid Återvinningscentralen på Holmängen (hitta dit, klicka här).
  • Överblivna kläder kan du med fördel lämna till insamlingsorganisationer eller till Wargön Innovation för återbruk, se länk.
  • Överblivna läkemedel lämnar du till apoteket.

Ordning och reda i återvinningsrummet

Var noga att sortera avfallet rätt. Ju renare fraktioner, desto lättare för miljöföretagen att återvinna. Felsorterat avfall skapar även lätt oreda i miljörummet. 
Om du anlitar hantverkare, måste du ansvara för att grovavfallet körs till återvinningscentral.
När du flyttar in/ut, kör bort flyttkartonger och annat avfall på egen hand. Det blir för fullt i miljörummet.